KALEN DANIŞMANLIK

Yenilikçilik ve Ar-Ge kavramları günümüzde sektörel bazda rekabetçi olabilmek adına oldukça önemli kavramlar haline gelmiştir. Şirketlerin, özellikle KOBİ’lerin hayatlarına devam edebilmeleri ve hatta büyüyebilmeleri için yeni, verimli, etkili ürün ve süreç geliştirebilmeleri şarttır. Söz konusu ürün ve süreçlerin geliştirilebilmesi için Ar-Ge çalışmalarının yapılması önemli bir gerekliliktir.

Firmaların gerçekleştirdikleri Ar-Ge çalışmalarında devlet; hibe, faizsiz kredi ve tanıdığı birçok ayrıcalıkla firmaları proje esaslı desteklemektedir. Firmaların, bu projeleri daha sağlıklı yönetebilmeleri ve alınacak destek oranını maksimize edebilmeleri için danışmanlara (özellikle söz konusu mevzuatlara hakim, teknoloji, Ar-Ge, yatırım vb. çalışmaları anlayabilecek ve anlatabilecek teknik kapasiteye sahip uzmanlar) ihtiyaçları vardır.

KALEN Danışmanlık olarak, uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve tecrübe ile müşterilerimize ihtiyaçları olan tüm mühendislik ve danışmanlık hizmetlerini etik değerlere bağlı kalarak sunmaya devam etmekteyiz.

Kalen: Proje Danışmanlığında Güvenilir Kaleniz

REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI